Kasih dan Sayangnya Rasulullah SAW kepada Kanak-Kanak

  • Post author:
  • Post category:Kerohanian
  • Reading time:3 mins read

Rasulullah SAW merupakan insan terbaik pilihan Allah SWT, seperti yang diriwayatkan oleh ummul mukminin Aisyah r.a. bahawa akhlak baginda adalah al-Quran. Baginda berhati mulia dan lemah lembut pekertinya terutama kepada…

Continue Reading Kasih dan Sayangnya Rasulullah SAW kepada Kanak-Kanak